Syddjurs Kommune forlænger vellykket borgerforslagsordning og styrker lokaldemokratiet

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Syddjurs Kommunes borgerforslagsordning lever videre og forlænges med to år

Ordningen, der tillader borgere over 15 år bosat i Syddjurs Kommune at fremsætte forslag til politisk behandling, blev indledt den 22. juni 2022 som et toårigt forsøg. Dette initiativ har til formål at styrke den politiske dialog og fremme borgernes politiske engagement ved direkte at involvere dem i beslutningsprocesserne.

Siden opstarten har ordningen haft en positiv modtagelse med 16 indkomne forslag, hvoraf 12 levede op til kriterierne for at blive behandlet. Af disse har fire forslag klarer at samle de nødvendige stemmer til at kunne blive forelagt Byrådet. Forslagene har spændt vidt, og flere er allerede blevet til konkrete politiske tiltag.

Et af de mest betydningsfulde resultater af denne direkte borgerinddragelse er implementeringen af genbrug af regnvand til WC-skyl i kommunens nye lokalplaner. Dette vidner om, at borgernes stemme ikke blot høres, men også kan lede til ændringer, der påvirker lokalsamfundet positivt.

Byrådet har på baggrund af ordningens succes besluttet sig for at forlænge den med yderligere to år op til april 2026. Til dette formål er der i budgettet for 2024 afsat 160.000 kr. årligt samt ressourcer tilsvarende en kvart administrativ stilling for at kunne administrere og håndtere ordningen.

For at et borgerforslag kvalificerer sig til behandling i Byrådet, skal det indsamle 500 stemmer inden for seks måneder og overholde en række kriterier, såsom relevans for kommunen, overholdelse af lovgivning og mangel på fortrolige oplysninger. Forslaget må ikke have været behandlet de seneste fire år.

Blandt de forslag, der har nået frem til byrådssalen, kan nævnes etableringen af en svømmehal i Rønde, genbrug af regnvand til WC-skyl, et nyt vejkryds ved kirken i Hornslet og beskyttelse af drikkevandsboringer, hvilket understreger bredden og relevansen af borgernes engagement og interesser.

Denne udvikling viser, hvordan direkte borgerengagement kan spille en central rolle i det kommunale demokrati og bidrage til skabelsen af politik, der afspejler lokalsamfundets behov og ønsker. Syddjurs Kommune ser frem til at se, hvilke forslag der vil komme frem i lys af denne forlængelse og fortsætter med at opfordre indbyggerne til aktiv deltagelse.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/ordning-med-borgerforslag-forlaenges-med-to-aar-156193127923710/

Kilde: Syddjurs Kommune