Letbanen i Østjylland markerer fem år med rekordpassagerer og grøn omstilling

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Letbanen fejrer fem år med stor succes og bidrager til grønnere mobilitet i Østjylland

Letbanen i Østjylland fejrer sin femårs fødselsdag, som markeres over to festlige dage. Jegere glæder sig til gratis rejser, ministerbesøg og underholdende happenings for alle passagererne. Dette jubilæum understreger Letbanens vigtige rolle i regionens kollektive transportnet.

Siden åbningen af den allerførste strækning i 2017 har Letbanen vokset sig stor og stærk med over 25 millioner passagerer, der har nydt godt af denne moderne transportform. Den historiske åbning af strækningen til Grenaa den 30. april 2019 markerede den endelige færdiggørelse af Letbanen, som den kendes og værdsættes i dag.

Med næsten 6 millioner passagerer sidste år og en ny rekord i første kvartal af 2024 med 1,6 millioner passagerer viser Letbanen sin ufortrøden relevans og tiltagende popularitet. En officiel markering af fødselsdagen finder sted den 29. april, hvor transportminister Thomas Danielsen vil holde tale, suppleret med musikalsk underholdning.

Ud over at fejre årsdagen sætter Letbanen også et markant aftryk på den grønne omstilling. Med en årlig CO2-besparelse på 4.305 ton, hvilket svarer til et fald på 70% i CO2-udledningen sammenlignet med andre transportformer, fremstår Letbanen som en miljøvenlig fornyelse af regionens mobilitet.

Aarhus Letbane har en klar vision om at være den foretrukne kollektive transport for østjydere, understøttet af en målrettet strategi, der fokuserer på passagertilfredshed, branding, kapacitet og drift, samt organisationens bæredygtighed og samarbejder. Dette bærer vidnesbyrd om et dedikeret ønske om at skabe en bedre fremtid for kollektiv transport i regionen.

Dette jubilæum og de kontinuerlige forbedringer af Letbanen beviser, at grøn mobilitet ikke blot er en drøm, men en voksende realitet, der hjælper Østjylland med at bevæge sig fremad på en mere bæredygtig måde.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/letbanen-kan-fejre-5-aars-foedselsdag/

Kilde: Syddjurs Kommune