Kontorelev i Sekretariat for Job og Velfærd

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du vores nye kontorelev i Sekretariat for Job og Velfærd?
Vil du tæt på administrationen og driften af tre vigtige velfærdsområder? Fra 15. august 2024 søger vi en kontorelev, der er klar til en 2-årig, alsidig uddannelse.    
Som kontorelev i Sekretariat for Job og Velfærd er der rig mulighed for at få indblik i mange forskellige opgaver som f.eks. sagsbehandling, økonomi og sekretariatsfunktioner.  Du vil få en spændende arbejdsdag med mange forskellige kontaktflader og opgavetyper.  

Læring og ansvar
Hos Syddjurs Kommune har vi fokus på din læring, og du får lov til at varetage mange forskellige opgaver i løbet af din elevtid. Sammen laver vi en uddannelsesplan, der passer med det, du lærer under skoleforløbene. På den måde får du mulighed for at prøve kræfter med teorien i praksis.

Om at være elev i Sekretariat for Job og Velfærd
Sekretariatet for Job og Velfærd understøtter de tre fagområder, Social, Familie samt Beskæftigelse og Borgerservice. Sekretariatet understøtter blandt andet fagområderne med politisk betjening, juridisk rådgivning, økonomistyring samt drift af styringskritiske administrative opgaver.

I dit elevforløb vil du primært skulle arbejde med opgaver i relation til socialområdet og familieområdet. Men der kan også opstå opgaver, som vedrører områderne for beskæftigelse og borgerservice.

Undervejs i elevforløbet vil du få selvstændige arbejdsopgaver med gradvist større ansvar, men du indgår altid i et opgavefællesskab med dine kolleger. Du vil få den nødvendige instruktion, sparring og feedback fra din uddannelsesansvarlige og dine øvrige kolleger.
Under din uddannelse vil du blandt andet komme til at arbejde med følgende:

 • sekretariatsopgaver (f.eks. journalisering, mødereferater, bookinger, telefonbetjening, post)
 • lønsagsbehandling
 • digitalisering af administrative arbejdsgange
 • sagsbehandling, fx beregning og udbetaling af tilskud
 • relevant lovgivning for de administrative opgaver
 • økonomi og regnskabsopgaver
Du vil igennem dine opgaver få kontakt til både udførerområdet (f.eks. botilbudsledere), myndighedsområdet (f.eks. socialrådgivere som træffer afgørelser om indsatser til borgere) og cheferne for de relevante fagområder. 
Når du har færdiggjort din uddannelse hos os, har du fået både personlig og faglig ballast til et fremtidigt job som kontorassistent, sekretær eller lignende i andre offentlige virksomheder.

Hvem er du?
Du har bestået, eller forventer at bestå, én af følgende uddannelser:
 • Kombineret erhvervs- og gymnasial uddannelse (EUX Business) – rettet mod kontor
 • Højere Handelsuddannelse (HHX)
 • Handelsskolens grunduddannelse (HG)
 • Gymnasial uddannelse (HTX, STX og HF – suppleret op med 5 ugers EUS-forløb)
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, anbefaler vi, at du kontakter din lokale handelsskole.

Udover uddannelsen kan du se dig selv i følgende:
 • Du har flair og interesse for IT.
 • Du er vild med administration, sagsbehandling og tal.
 • Du er klar til læring.
Vi forventer, at du som person er stabil, serviceminded, initiativrig og har mod på at tage ansvar. Syddjurs Kommune er en organisation, hvor du vil få berøring med mange forskellige mennesker i løbet af en arbejdsdag. Det er derfor klart en fordel, hvis du kan omgås mange forskellige mennesker.

Du får
 • En kontorelevplads i en spændende kommune.
 • Samarbejde med kolleger hvor godt humør, fælles ansvarlighed og gensidig respekt vægtes højt.
 • En individuel uddannelsesplan med indbygget faglig og personlig udvikling.
 • Fleksibel arbejdstid. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Syddjurs Kommune vil dog gerne være en fleksibel arbejdsplads, hvor der er mulighed for at tilrettelægge din arbejdstid under hensyn til dine personlige forhold.
Løn
Som kontorelev er din løn fastsat i kommunernes overenskomst med HK Kommunal.
Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om at være kontorelev hos os, kan du kontakte elevansvarlig Marianne Halkier på tlf.nr. 40 13 49 22.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2024.
Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og øvrige relevante bilag skal sendes via Syddjurs Kommunes e-rekrutteringssystem.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i Ebeltoft den 17. juni 2024. 
Forventet tiltrædelse er den 15. august 2024.

Sekretariatet for Job og Velfærd består af 15 medarbejdere og en chef. Gruppen af medarbejdere er sammensat af administrative medarbejdere, udviklingskonsulenter, jurister og praktikanter.

Sekretariatet er geografisk placeret på rådhuset i Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, hvorfor det primære arbejdssted vil være her. Du må dog forvente mødeaktiviteter på Syddjurs Kommunes andre lokationer, ligesom der også vil være mulighed for at aftale hjemmearbejdsdage. 

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”.
(De vedhæftede filer skal gerne være i pdf- eller word-format).

Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på www.syddjurs.dk/job

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6048161

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet