Ebeltoft sætter fokus på natur og ny rekreativ park ved byforum i februar

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Byforum i Ebeltoft sætter fokus på byens styrke som naturnær lokalitet og drøftelse af det nye rekreative område, Folkeparken på Halvøen, den 21. februar 2024

Det er nu officielt annonceret, at Byforum vil finde sted i Ebeltoft onsdag den 21. februar 2024, i tidsrummet 16.00-19.00. Arrangementet afholdes i Idrætshallen i Ebeltoft Business Innovation Center (EBIC) beliggende på Øster Allé 17. Alle interesserede opfordres til at tilmelde sig senest mandag den 19. februar.

Som en del af mødet vil der blandt andet blive sat spot på Ebeltofts status som en naturnær by. Yderligere vil Byforum omhandle den forberedende indsats vedrørende etableringen af Folkeparken på Halvøen, et område der blandt andet er kendetegnet ved sin beliggenhed mellem Træskibshavnen og Trafikhavnen.

Det belyses, at arealet for Folkeparken er skabt ved hjælp af jord fra udgravningen til Fregatten Jylland. Denne udvikling er en del af "Klimarobust Kystkultur"-planen, som inkluderer etableringen af Folkeparken som et rekreativt område, beregnet til både borgere og besøgende i området.

Denne initiativriga bydelshændelse lover at skabe en platform for diskussion om og indsigt i de fremadrettede fremskridt inden for den offentlige rekreative udvikling samt styrkepositionerne vedrørende Ebeltofts tilknytning til natur og kultur. En meningsfuld dialog om fremtidens grønne bymidte og rekreative områder står dermed på programmet.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/byforum-21-februar-2024/

Kilde: Syddjurs Kommune