Banestien lukket for alle trafikanter på grund af nyt elkabel-projekt

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Spærring af Banestien mellem Dråby Kirkevej og Stubbe Søvej på grund af nedgravning af nyt elkabel

Banestien, som forbinder Dråby Kirkevej med Stubbe Søvej, vil være spærret for al trafik fra mandag den 22. april. Denne spærring gælder for alle inklusiv cyklister, ryttere og gående, og vil blive markeret med spærrebomme ved begge ender af stien.

Årsagen til denne spærring er nedgravningen af et nyt elkabel langs stien. Arbejdet på dette omfattende projekt vil påbegynde samme dato som spærringen træder i kraft. Stien, som dækker en længde på cirka 3 kilometer, forventes at genåbne igen senest den 10. maj.

Projektet og den dertilhørende midlertidige spærring, er kommunikeret direkte til beboerne i området, der vil kunne tilgå deres ejendomme igennem hele perioden. Yderligere oplysninger om spærringen og det pågældende arbejde kan indhentes fra de lokale myndigheder.

Beboere og brugere af stien opfordres til at planlægge alternative ruter i den nævnte periode. Det er med til at sikre, at alle kommer trygt frem, mens dette nødvendige vedligeholdelsesarbejde udføres.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/test-1/

Kilde: Syddjurs Kommune