Afdelingsleder til Sundhedsafdelingen i Syddjurs Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du drivkraften, der kan stå i spidsen for den daglige drift og skabe resultater i de kommunale sundhedsindsatser, og brænder du for at udvikle det nære sundhedsvæsen?

Kan du omsætte et politisk besluttet serviceniveau til gode løsninger, hvor der samarbejdes med borgerne om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv?
Er du indstillet på at fremme et stærkt tværgående samarbejde såvel internt som eksternt?

Sundhed og Ældre i Syddjurs Kommune søger en afdelingsleder til Sundhedsafdelingen pr. 1. juli 2024. Vi står midt i en spændende udviklingsproces, hvor du har mulighed for at være med til at sætte præg på den faglige og ledelsesmæssige udvikling.

Lidt om os

Som leder af Sundhedsafdelingen i Syddjurs Kommune får du ansvaret for ca. 20 medarbejdere bestående af sundhedsfaglige med forskellige baggrunde og opgaveportefølje.

Sundhedsafdelingen varetager følgende opgaver:

 • Patientrettede og borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse § 119.
 • Forebyggende hjemmebesøg §79a og sundheds-og aktivitetsindsatser i ældrecentrene.
 • Beskæftigelsesrettede rehabilitering. Vores team Job og Sundhed er et tværfagligt team, der leverer og udvikler sundhedsfaglige indsatser til borgere, der er tilknyttet Erhverv og Beskæftigelse (Jobcenter) i Syddjurs Kommune
 • Tværgående konsulentfunktioner; klinisk diætist, musikterapeut, pårørendevejleder, psykoterapeut til livssamtaler med den ældre borger m.f.
 • Forebyggelsestilbud til medarbejderne i Syddjurs kommune.
 • Naturbaseret sundhedsfremme. Vi arbejder med naturterapi og naturtræning og bruger naturen aktivt i vores indsatser.

Vi er en afdeling, der har stort fokus på udvikling og evaluering og tilpasser sundhedsindsatser kontinuerligt. Vi arbejder tværgående med strukturel forebyggelse. Afdelingen har løbende projekter sammen med andre, og tror på, at vi altid lykkes bedst, hvis vi går sammen om opgaverne.  
     
Som følge af udviklingen af det nære sundhedsvæsen, er der behov for en konstant udvikling og tilpasning.  Den demografiske udvikling, udviklingen i danskernes sygdomsbillede og udviklingen i det regionale sundhedsvæsen bidrager alle til denne udvikling.

Det er Sundhedsafdelingens vision at fastholde og udvikle et højt kvalificeret vidensniveau samtidig med, at denne viden omsættes til rette forebyggende- og sundhedsfremmende tilbud, som giver værdi for borgerne. Vi arbejder for, at sundhed og livskvalitet er forenelig, og derfor indgår Sundhedsafdelingen i flere tværfaglige og koordinerede sundhedsindsatser f.eks. med henblik på at hjælpe borgeren eller medarbejderen tilbage på arbejdsmarkedet.

Vores ambition er, at den enkelte borger understøttes i at udnytte sine egne ressourcer bedst muligt. Vi ønsker hele tiden at løfte kvaliteten i kerneopgaven, og ikke mindst sikre borgeren det rette tilbud eller forløb fra start ved en mere koordineret og tværfaglig opgavevaretagelse – både når det gælder det tværfaglige og det tværsektorielle arbejde.

Vi har et øget fokus på differencerede indsatser, hvor ikke alle borgere skal have samme indsats, og arbejder for at mindske ulighed i sundhed. Du skal derfor befinde dig godt i krydsfeltet mellem gode helhedsorienterede borgerløsninger, udvikling og ansvarlig økonomistyring.

Om stillingen

Du får reference til lederen for Sundhed & Rehabilitering og kommer til at indgå i et lederteam med 4 andre afdelingsledere. I Sundhed & Rehabilitering indgår følgende afdelinger; Træning, Rehabilitering (midlertidige døgnophold), Køkken Syddjurs & Ældrecaféerne og Demensområdet.

Du kommer derfor til at spille en afgørende rolle i udviklingen af fremtidens Sundhed og Ældre, hvor vi hele tiden udvikler på vores indsatser og samarbejdet internt og eksternt for at opnå en stærk og koordineret indsats for borgeren.

Ledelsen af personalet sker i overensstemmelse med Syddjurs kommunens ledelses – og medarbejdergrundlag. Link: Ledelses- og medarbejdergrundlag - Syddjurs Kommune.

Vi tilbyder:
 • En lederstilling i en organisation med fokus på udvikling, nytænkning, faglighed og sundhed.
 • Ansvar for en spændende afdeling, hvor dagene aldrig er ens, og hvor vi udvikler og løfter fagligheden sammen.
 • En afdeling og en organisation, hvor vi har fokus på en uformel og god tone, det gode arbejdsmiljø, og hvor vi prioriterer udvikling herunder kompetenceudvikling.
 • Engagerede, selvstændige og selvtilrettelæggende medarbejdere med stærk faglighed.
 • Et arbejdsfelt, hvor udvikling og forandring er kodeordet.
 • En engageret ledergruppe, der udnytter de forskellige kompetencer til at sparre med hinanden og spille hinanden og medarbejderne gode.
 • Samarbejde med en ledergruppe, der trækker i samme retning, og hvor du kan få støtte og opbakning. Hvor psykologisk tryghed ikke bare er ord, men noget vi er sammen om at skabe.
 • En udviklende lederstilling i krydsfeltet mellem service, effektiviseringer, værdier og lovgivning.
 • Mulighed for at sætte dit præg på den strategiske udvikling af området.
 • En stilling i en kommune, der søger at møde økonomiske og demografiske udfordringer med rehabilitering, forebyggelse, udvikling og nytænkning.
Om dig:

Vi er på udkig efter en dygtig og ambitiøs leder, der er bevidst om en udviklingsorienteret styring koblet med hensynet til en omkostningseffektiv prioritering i en tid, hvor sundhedsområdet udfordres af en demografisk betinget efterspørgsel og en større kompleksitet i opgaveløsningen.

Derudover er det vigtigt for os, at du:
 • Kan sikre, at borgerne, pårørende og samarbejdspartnere oplever et professionelt og ordentligt samarbejde med afdelingen.
 • Er en holdspiller af hjertet og evner at etablere og være deltagende i et udviklende samarbejde på tværs i og udenfor organisationen.
 • Har en relevant lang videregående eller mellemlang videregående uddannelse.
 • Har en relevant lederuddannelse f.eks. diplom i ledelse eller interesse i at påbegynde.
 • Har dokumenteret ledelseserfaring og gerne viden og erfaring fra sundhedsområdet.
 • Har økonomisk indsigt og analytisk kapacitet samt forståelse for, hvilke beslutninger og handlinger, der skal gennemføres for at bevare en sund økonomi.
 • Har forståelse for betydningen af at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Formår at skabe følgeskab i din ledelsesstil.
 • Har overblik og kan prioritere, uddelegere og ikke mindst effektuere.
 • Har gennemslagskraft og kan formidle klare budskaber.
 • Er i stand til at kommunikere og oversætte politiske og administrative beslutninger og strategier af betydning for Sundhedsområdet.
 • Evner at arbejde både mål-, proces- og resultatorienteret.
 • Har fokus på borgeren, pårørende og kerneopgaven.
 • Kan udvikle Sundhedsafdelingen i samme retning som den samfundsmæssige udvikling inden for sundheds- og ældreområdet.
Der indhentes straffeattest ved tilbud om ansættelse.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Maria Yoo Jin Jacobsen, leder af Sundhed & Rehabilitering.

Skriv en sms på 23 27 54 81, og du vil blive ringet op hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist den 11. april 2024. 

Samtaler:

Vi forventer at holde første samtale tirsdag den 16. april 2024

og anden samtale den fredag 19. april 2024.
 
Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Århusvej 35, Tirstrup, 8400 Ebeltoft

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6020117

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet