Styrelse og to ansatte tiltalt for overtrædelse af dyrvelfærdsloven

Profilbillede
dato

Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi har rejst tiltale mod Naturstyrelsen og to ansatte for at have udsat adskillige kreaturer for uforsvarlig behandling, så det blandt andet i flere tilfælde har haft karakter af mishandling. Ifølge anklageskriftet er lovovertrædelserne foregået i perioden fra november 2020 til juni 2021 på en besætningsadresse ved Ebeltoft.

To ansatte ved Naturstyrelsens afdeling Kronjylland er af Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi blevet tiltalt for flere forskellige forhold vedrørende overtrædelser af dyrevelfærdsloven.

 

Lovovertrædelserne er sket i form af blandt andet manglende fodring og utilstrækkelige tilsyn med en større gruppe kreaturer, herunder ved at have udvist manglende omsorg og behandling i det omfang, det var nødvendigt, da dyrene ikke genvandt deres huld i vinterperioden.

 

Anklagemyndigheden har også rejst tiltale mod Naturstyrelsen for som besætningsejer at have været ansvarlig for den uforsvarlige behandling af dyrene.

 

Blev meldt til politiet efter et kontrolbesøg

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om vanrøgt af kreaturer på stedet efter et tilsynsbesøg, hvor en dyrlæge fandt dyrenes tilstand stærkt kritisabel og vurderede, at deres huld var langt under det, man kunne forvente.

 

Tilsynet fandt sted i foråret 2021, og i de efterfølgende måneder var Østjyllands Politi i samarbejde med Fødevarestyrelsen på flere opfølgende kontrolbesøg, mens efterforskningen af sagen pågik.

 

Der er nu rejst tiltale for, at 77 kreaturer i perioden har været udsat for forskellig grad af uforsvarlig behandling. For flere af dyrene er der rejst tiltale for, at de har været udsat for grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

 

”Der er tale om en alvorlig og ganske omfattende sag, som har krævet en større indsats for politiet at efterforske, mens det også efterfølgende har været nødvendigt at forelægge sagen for flere øvrige myndigheder,” siger specialanklager Katrine Klausen fra Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.

 

Hun tilføjer:

 

”Først derefter kunne vi i Anklagemyndigheden vurdere sagen juridisk og træffe afgørelse om, at der skulle rejses tiltale mod både styrelsen og de to ansatte, der på hver sin måde har været medansvarlige for dyrenes forringede tilstand.”

 

For de to ansattes vedkommende nedlægger Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi påstand om frihedsstraf og påstand om, at de frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte dyr eller beskæftige sig med dyr i en periode på fem år fra endelig dom.

 

For Naturstyrelsens vedkommende nedlægges der påstand om bødestraf.

 

Sagen vil blive ført som en domsmandssag ved Retten i Randers og forventes at køre over i alt ni retsdage. Retssagen er endnu ikke berammet ved domstolene.

 

Er foregået på statslige arealer med naturpleje

Forholdene har fundet sted på en besætningsadresse ved Ebeltoft. Besætningsadressen er tilknyttet Naturstyrelsens afdeling Kronjylland, hvor der udøves naturpleje på flere forskellige arealer i Mols Bjerge.

 

Østjyllands Politi skal for god ordens skyld understrege, at sagen ikke er relateret til øvrige sager omhandlende dyrehold på Djursland.

 

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Østjyllands Politi.
Kilde: Østjyllands Politi