Trafikspecialist til Trafik & Anlægsafdelingen i Syddjurs Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Motiveres du af udvikling og de strategiske perspektiver indenfor trafikområdet, så har vi en stilling, hvor der er mulighed for at sætte sit præg på den strategiske retning indenfor trafikområdet i Syddjurs Kommune.

Vi arbejder med planlægning, anlæg og drift af nye veje og stier, trafiksikkerhed, borgerdialog, klimatilpasning, kollektiv trafik – kort sagt alle aspekter indenfor mobilitet og infrastruktur. Vi søger en ny kollega, der trives i en omskiftelig hverdag, da to dage sjældent er ens. Vi tilbyder en spændende og alsidig stilling med ansvar for en række afvekslende opgaver indenfor vej- og trafikområdet.

Du får stort selvstændigt ansvar, og hvor du kan følge opgaverne fra start til slut. Du kommer ikke til at arbejde alene, da de fleste opgaver løses i samarbejde med dine kollegaer. Stillingen giver gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt, og du vil selv kunne være med til at påvirke indholdet i stillingen.

Du skal have lyst til at arbejde med mennesker. Selvom vi er en teknisk afdeling, lægger vi vægt på at have en bred dialog med borgere, foreninger, erhvervsliv, samarbejdspartnere og andre forvaltninger både internt i Syddjurs Kommune, men også udenfor kommunen.
Trafik og Anlægsafdelingen består i dag af 14 medarbejdere.

Hvilke opgaver løser vi?

De mange opgaver der løses i afdelingen, kan placeres indenfor 4 hovedområder:

 • Myndighed – al relevant myndighedsudøvelse indenfor primært vejloven og privatvejsloven
 • Anlæg – vi har bygget mange cykelstier og to større vejanlæg. Derudover varetager vi også byggemodninger til de mange nye boligområder i kommunen.
 • Drift – vi arbejder med helhedsorienteret drift, og har således også egen vejservice, der udfører de opgaver, der bestilles af os.
 • Trafiksikkerhed – trafiksikkerhed vægtes højt i kommunen og det er et arbejdsfelt der fylder hos os.
 • Kollektiv trafik – vi arbejder med kommunal og regional busdrift, flextrafik-ordninger og visiteret kørsel
 • Anlæg af kommunale ejendomme – vi anlægger og ombygger f.eks. skoler og daginstitutioner
Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling med afvekslende opgaver, som giver mulighed for selvstændigt og i tværfaglig dialog med kollegaer i organisationen at arbejde med:
 • Strategisk mobilitet- og trafikplanlægning
 • Samarbejde med øvrige forvaltninger, borgere og øvrige myndigheder om f.eks. nye lokalplaner
 • Behandling af borgerhenvendelser
 • Planlægning og projektering af trafiksikkerhedsprojekter
 • Servicering af politiske udvalg i samarbejde med afdelingsleder og områdechef
 • Myndighedsopgaver indenfor skilte og afmærkning
 • Myndighedsopgaver indenfor vejlovgivningen
 • Tilsyn
Hvem er du?

For os er det ikke afgørende hvad du er uddannet til. Du skal primært have lyst til at arbejde sammen med mennesker, og så skal du have en naturlig lyst til at arbejde med opgaver indenfor vejområdet, herunder at fungere som myndighedsperson. Derudover skal du være god til at planlægge og gennemføre processer, der har mange interessenter. Du er en dygtig kommunikator, både mundtligt og skriftligt og som er god til at omgås mange forskellige mennesker. Meget af det daglige arbejde foregår desuden digitalt, så det er derfor vigtigt at du har naturligt flair for IT. Nogle af de programmer vi anvender er eksempelvis Microsoft Office 365, Acadre (sagsbehandlingssystem) og AutoCad.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er den 19. december 2023.

Der forventes at blive afholdt første samtale den 20. december.

Arbejdsstedet er Rådhuset i Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955294

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet