Organist

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ebeltoft-Dråby-Handrup søger en organist på 13 timer pr. 1.3. 2024 eller snarest muligt.

Organisten får glæden ved at varetage kirkemusikken i Ebeltoft-Dråby-Handrup kirker, der på forskellige vis er placeret i det smukke landskab i Syddjurs kommune.  

Her blomstrer det kreative miljø både i kirkerne, sognegården og i byens kulturelle institutioner i et frugtbart samarbejde. Ebeltoft er en by i udvikling med et rigt kulturliv hele året for både fastboende og turister.

Sognet er kendetegnet ved at være et udpræget sommerhusområde med tusindvis af mennesker i sommerhusene især i sommerperioden. Derfor ligger mange koncerter i sommermånederne, hvor præsterne også holder gudstjenester i det fri. 

Der er en pæn tilslutning til kirkegang hele året, det samme gælder menighedsrådets kulturelle tilbud i kirkerne og i sognegården.

Ebeltoft-Dråby-Handrup sogn har ca. 8.000 indbyggere. Det er både sommerkoncerter og kaffekoncerter i sommerhalvåret, samt aftale med musikforening i forbindelse med festival.  

Organisten skal kunne håndtere mange forskellige gudstjenesteformer, være parat til at indgå i samarbejdet med de 3 præster og være med til at udforme forskellige gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi har en fuldtids organist ansat. Du skal i samarbejde med vores fuldtidsansatte organist planlægge og tilrettelægge jeres arbejde. I skal i samarbejde planlægge ferie og fridage. Vi forventer, at I afløser hinanden ved ferie, fridage og sygdom. 

Vi har to kirkesangere, hvoraf den ene er konservatorieuddannet. Hun varetager bl.a. børnekor, babysalmesang og deltager i familie gudstjenester og minikonfirmandundervisning.

Kirkerne i Ebeltoft, Dråby og Handrup er kirker, hvor der er mange forskellige aktiviteter. 
Søndagens gudstjeneste er et fast omdrejningspunkt, men der foregår også meget andet, som kalder på organistens engagement.

3 gange om året, er begge organister er på arbejde pga. flere tjenester:  Allehelgensgudstjenesterne, juleaftengudstjenesterne samt påskegudstjenesterne. 

Højmesse og gudstjenester: Der er 2 gudstjenester søndag formiddag.  Der er altid søndagsgudstjeneste kl. 11.00 i Ebeltoft, dvs. 11-tjenesten er en repetition af Kl. 9.30 i Handrup eller Dråby. Tjenesten kl. 9.30 er en smule forkortet for at personalet skal nå til Ebeltoft kl. 11.  Begge søndagsgudstjenester er i praktikken Højmesse, med altergang og mulighed til dåb begge steder.

Øvrige gudstjenester således dåbsgudstjeneste, plejehjemsgudstjenester, familie-, børn-, pizza-, etc. musikgudstjenester og vægtergudstjenester i skolernes sommerferie. 

4 sommerkoncerter, samt 6 kaffekoncerter, samt er par koncerter med voksenkoret i løbet af året.

12 børne- og familiegudstjenester inkl. Lucia med børnehaver og skolejul i december. 

Vi forventer:

-at du har et uddannelsesmæssigt niveau til en stilling som organist, som er fagligt og bredt stilistisk funderet. 

-at du vil indgå i vores gode arbejdsklima og samarbejde med præsterne, medarbejderne og menighedsrådet. 

-at du deltager i kalendermøder og personalemøder.

-at du vil indgå i det sociale samarbejde omkring skole, voksenkor, plejehjem osv.

 

Som organist hos os kan du boltre dig på tre forskellige orgler, i tre på hver deres måde seværdige kirker. Særligt skal nævnes, at Domkirken på Mols alias Dråby kirke huser et velklingende historisk orgel, nemlig et Demant-orgel fra 1858. Orglet er opstillet i 1972 og rekonstrueret i 2017 af Marcussen & Søn. Orglet har 12 stemmer, 2 manualer og pedal (C - c’).

Orglet i Ebeltoft Kirke er bygget af Marcussen & Søn i 1963 med 22 stemmer, 2 manualer og pedal (C - f’). Orglets facade er fra 1779.

Orglet i Handrup Kirke er bygget af Jensen & Thomsen i 1989 og har 6 stemmer, 1 manual og Anhangspedal (C - f’). Alle tre orgler bliver tilset af Marcussen & Søn.

I Ebeltoft Kirke findes på degnepladsen et el-piano Yamaha Clavinova CLP-270.

I kirkens tårn findes et klokkespil med 27 klokker støbt i Eijsbout, Holland, i 1996 - klokkespillet betjenes via en computer, der afspiller på forhånd indspillede melodier på bestemte klokkeslet.

I Sognegården findes et flygel Yamaha C3. Alle instrumenter er i fin stand.

 

Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
 

Aftalen kan se på www.folkekirkenspersonale.dk.
 

Nuværende tjenestemandsansatte organister bevarer deres tjenestemandsstatus ved ansættelsen med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. 
Det vil sige en grundløn mellem 330.649-402.903  kr. årligt (nutidskroner). 
Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,35 – 66.074,23 kr. årligt (nutidskroner). 
Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. 
Basistrin 1 udgør 319.056  kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 335.220 kr. årligt (nutidskroner). 
Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 32.341,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 3 kirker.

Stillingen er en stilling med 13 timer pr uge og med en årsnormering på 676 timer. 
 

Nærmere oplysninger om stillingen ved henvendelse til organist Thomas Ede Tlf. 28352657 
eller kontaktperson Aase Bang tlf. 25444002

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 05.01.2024

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 2 og 3 i 2024

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer efter aftale.

 

Yderligere information om vores sogne og kirker kan findes på vores hjemmeside: 

http://www.ebeltoftdraabyhandrupkirker.dk/

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Provsti, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954464

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet