Ergoterapeut til teamet for hverdagsrehabilitering og genoptræning i Plejehjemmene

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Til plejehjemmene i Syddjurs Kommune søger vi en ergoterapeut til en fast stilling på 28-33 timer pr. uge med start 1. februar 2024 eller snarest muligt.
Brænder du ligesom os for arbejdet med ældre borgere, kan du arbejde selvstændigt og planlægge de daglige opgaver til størst mulig glæde for beboerne?

Hvem er vi?

Træning, Sundhed og Rehabilitering er et område med 3 afdelinger med ca. 120 sundhedsfaglige medarbejdere med flere forskellige fagligheder, der løser opgaver for hele Syddjurs Kommune inden for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Afdelingen, der varetager træning og rehabiliteringsopgaver, har 38 fysio- og ergoterapeuter ansat. Det er i vores plejehjemsteam, vi søger 1 ergoterapeut. Her løser vi genoptræning i henhold til sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86, stk.1 og rehabilitering efter SEL § 83a.

I Træning, Sundhed og Rehabilitering arbejder vi aktivt med at forblive et attraktivt og fagligt stærkt, udviklende og interessant område for både ansatte og for borgerne. Vi har et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fokus på at fastholde og udvikle et højt kvalificeret videns- og kompetenceniveau i forhold til vores kerneydelser.

Du bliver en del af vores plejehjemsteam. Her arbejder terapeuterne tæt sammen med plejepersonalet omkring den hverdagsrehabiliterende tilgang, og den tværfaglige sparring er meget væsentligt for opgaveløsningen.

Vi ønsker, at du:

 • Har erfaring og kompetencer, eller har lyst til at tilegne dig viden, ift. udredning af dysfagi problematikker og udarbejdelse af anbefalinger. Det er en fordel at have et FOTT eller MISA kursus.
 • Brænder for din faglighed og har fokus på klinisk ræsonnering.
 • Kan vurdere, beskrive og varetage træning af ADL funktioner, fx P-ADL, spisning, kognitive funktioner og sociale-interaktioner m.m.
 • Kan lide at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret, også på tværs af afdelinger, eks. ved faglige konferencer.
 • Kan formidle mundtlig og skriftligt i form af faglig dokumentation.
 • Vil bidrage til udvikling af fagområdet.
 • Er indforstået med at løse opgaver på tværs af plejecentrene.
 • Har lyst til at arbejde med geriatri og demensområdet.
Dine arbejdsopgaver vil primært omfatte:
 • Planlægning og gennemførelse af rehabilitering og genoptræning til borgere med forskellige ortopædkirurgiske, medicinske, geriatriske problematikker jf. gældende forløbsprogrammer og kliniske retningslinjer.
 • Indgå i den løbende udvikling af indsatsområderne.
 • Ved behov at indgå i afdelingens øvrige opgaver.

Vi tilbyder:
 • en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er prioriteret højt, og hvor det ligeværdige og tværfaglige samarbejde imellem medarbejdere er i højsæde.
 • en arbejdsplads, hvor kompetenceudvikling sker løbende og prioriteres højt.
 • Vi er et område med plads til forskellighed men hvor stærk faglighed er vores fundament og styrke.
 • Vi prioriterer faglig udvikling for både de nyuddannede og den erfarne fagprofil.
 • Vi tilbyder et spændende og dynamisk job med en bred kontaktflade.
 • Opgaver vekslende mellem teori og praksis med mulighed for at præge udviklingen.
 • En arbejdsplads hvor vi arbejder seriøst og samtidig lægger vægt på en uformel og humoristisk tone.

Ansatte i Sundhed og Ældre arbejder ud fra følgende overordnede målsætning:
”Kerneopgaven er sammen med borgeren at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv – et liv, hvor velfærd og sundhed fremmes og sygdom forebygges eller behandles med tværfaglighed og høj kvalitet.”

Der indhentes straffeattest ved tilbud om ansættelse.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til afdelingsleder Mette Witt Mikkelsen på 21 17 75 28.

Ansøgningsfrist den 15. december 2023

Ansættelsessamtaler vil foregå løbende.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
(De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
 
 
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
Stillingsopslag: 2336
  Ergoterapeut til teamet for hverdagsrehabilitering og genoptræning i Plejehjemmene
Til plejehjemmene i Syddjurs Kommune søger vi en ergoterapeut til en fast stilling på 28-33 timer pr. uge med start 1. februar 2024 eller snarest muligt.

Brænder du ligesom os for arbejdet med ældre borgere, kan du arbejde selvstændigt og planlægge de daglige opgaver til størst mulig glæde for beboerne?

Hvem er vi?

Træning, Sundhed og Rehabilitering er et område med 3 afdelinger med ca. 120 sundhedsfaglige medarbejdere med flere forskellige fagligheder, der løser opgaver for hele Syddjurs Kommune inden for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Afdelingen, der varetager træning og rehabiliteringsopgaver, har 38 fysio- og ergoterapeuter ansat. Det er i vores plejehjemsteam, vi søger 1 ergoterapeut. Her løser vi genoptræning i henhold til sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86, stk.1 og rehabilitering efter SEL § 83a.

I Træning, Sundhed og Rehabilitering arbejder vi aktivt med at forblive et attraktivt og fagligt stærkt, udviklende og interessant område for både ansatte og for borgerne. Vi har et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fokus på at fastholde og udvikle et højt kvalificeret videns- og kompetenceniveau i forhold til vores kerneydelser.

Du bliver en del af vores plejehjemsteam. Her arbejder terapeuterne tæt sammen med plejepersonalet omkring den hverdagsrehabiliterende tilgang, og den tværfaglige sparring er meget væsentligt for opgaveløsningen.

Vi ønsker, at du:
 • Har erfaring og kompetencer, eller har lyst til at tilegne dig viden, ift. udredning af dysfagi problematikker og udarbejdelse af anbefalinger. Det er en fordel at have et FOTT eller MISA kursus.
 • Brænder for din faglighed og har fokus på klinisk ræsonnering.
 • Kan vurdere, beskrive og varetage træning af ADL funktioner, fx P-ADL, spisning, kognitive funktioner og sociale-interaktioner m.m.
 • Kan lide at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret, også på tværs af afdelinger, eks. ved faglige konferencer.
 • Kan formidle mundtlig og skriftligt i form af faglig dokumentation.
 • Vil bidrage til udvikling af fagområdet.
 • Er indforstået med at løse opgaver på tværs af plejecentrene.
 • Har lyst til at arbejde med geriatri og demensområdet.
Dine arbejdsopgaver vil primært omfatte:
 • Planlægning og gennemførelse af rehabilitering og genoptræning til borgere med forskellige ortopædkirurgiske, medicinske, geriatriske problematikker jf. gældende forløbsprogrammer og kliniske retningslinjer.
 • Indgå i den løbende udvikling af indsatsområderne.
 • Ved behov at indgå i afdelingens øvrige opgaver.
Vi tilbyder:
 • en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er prioriteret højt, og hvor det ligeværdige og tværfaglige samarbejde imellem medarbejdere er i højsæde.
 • en arbejdsplads, hvor kompetenceudvikling sker løbende og prioriteres højt.
 • Vi er et område med plads til forskellighed men hvor stærk faglighed er vores fundament og styrke.
 • Vi prioriterer faglig udvikling for både de nyuddannede og den erfarne fagprofil.
 • Vi tilbyder et spændende og dynamisk job med en bred kontaktflade.
 • Opgaver vekslende mellem teori og praksis med mulighed for at præge udviklingen.
 • En arbejdsplads hvor vi arbejder seriøst og samtidig lægger vægt på en uformel og humoristisk tone.
Ansatte i Sundhed og Ældre arbejder ud fra følgende overordnede målsætning:
”Kerneopgaven er sammen med borgeren at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv – et liv, hvor velfærd og sundhed fremmes og sygdom forebygges eller behandles med tværfaglighed og høj kvalitet.”

Der indhentes straffeattest ved tilbud om ansættelse.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til afdelingsleder Mette Witt Mikkelsen på 21 17 75 28.

Ansøgningsfrist den 15. december 2023

Ansættelsessamtaler vil foregå løbende.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (28-33 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Århusvej 35, Tirstrup, 8400 Ebeltoft

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5953030

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet