Er du ny leder af Finans, Løn og Indkøb i Syddjurs Kommune?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi har en spændende og centralt placeret lederstilling til dig, der brænder for ledelse, økonomistyring og løbende udvikling af den administrative opgaveløsning.

Her får du et stort ansvar og en bred berøringsflade med hele organisationen. Du vil få højt til loftet og gode muligheder for at sætte dit præg på hverdagen. En lederstilling i en afdeling med dygtige og højt motiverede medarbejdere og lederkollegaer, der både kan og vil.

Nogle af de primære opgaver i Finans, Løn og Indkøb er:

 • Aflæggelse af kommunens regnskab, herunder varetagelse af den løbende kontakt med kommunens revisor
 • Finansiel styring, herunder kommunens likviditet, kapitalforvaltning og låneramme
 • Lønudbetaling til kommunens medarbejdere
 • Opkrævningen af betalinger fra borgere og virksomheder
 • Udbud af varer og tjenesteydelser, indkøbsoptimering og understøttelse af især de decentrale institutioners indkøb gennem velfungerende digitale løsninger
 • Support til brugere af kommunens løn- og økonomisystem
 • Administration af kommunens bevillingsstyringssystem på det sociale område (AS2007)
 • Systemejerskab for flere af kommunes tværgående systemer, herunder økonomisystem og lønsystem.
Du kommer til at få 14 medarbejdere samt lederen af Løn i direkte reference. Du har som leder først og fremmest det overordnede personalemæssige og økonomiske ansvar for Finans, løn og indkøb.

Afdelingen er generelt kendt for at levere sikker drift, høj kvalitet og en effektiv opgaveløsning. Det er vigtigt, at du prioriterer ledelse og sparring til dine medarbejdere og sætter retning for afdelingens udvikling – med henblik på at skabe sammenhængskraft, fleksible opgaveløsninger og fokus på et fortsat godt arbejdsmiljø.

Foruden personaleledelse vil centrale opgaver være at sikre:
 • Fortsat høj kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen i afdelingen
 • Sammenhængende processer og effektive administrative løsninger i forhold til den samlede kommune, f.eks. gennem digitalisering
 • Kvalificeret informationsmateriale og beslutningsoplæg til direktionen og byrådet
 • At samarbejdet med kommunens forskellige fagområder og institutioner udvikles
 • Et velfungerende samarbejde med eksterne aktører som kommunens bank, kapitalforvaltere, forsyningsselskaber, foreninger mv.
 • At du som formand for afdelingens lokale MED-udvalg understøtter et tillidsfuldt og velfungerende samarbejde.
Du bliver sammen med de øvrige afdelingsledere i Staben en del af stabsledergruppen under ledelse af Stabschefen, hvor alle bidrager til samarbejde og udvikling.

Din profil

Du har en lang videregående uddannelse, f.eks. cand.merc., cand.oecon., cand.scient.pol. eller  cand.merc.aud.

Herudover lægger vi vægt på, at du har:
 • Relevant ledelseserfaring
 • Erfaring med offentlig økonomistyring og kommunaløkonomi – gerne med indsigt i den autoriserede kontoplan
 • Erfaring med udarbejdelse af regnskab og regnskabsaflæggelse
 • Erfaring med at arbejde i og/eller med udviklingen af et økonomisystem
 • Erfaring med udbud og udbudsprocesser er en fordel
 • Indsigt og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation
 • Kan du dokumentere videre- og efteruddannelse inden for ledelse, er det en fordel.
Personlige og ledelsesmæssige kompetencer:
 • Stærke relationelle evner med fokus på samarbejde
 • Dygtig til at formidle – både skriftligt og mundtligt med øje for modtageren uanset, om du kommunikerer med medarbejdere, de forskellige ledelseslag eller til det politiske niveau
 • Overblik og struktur– der er mange og skiftende arbejdsopgaver og deadlines, som du skal holde snor i, og det går også stærkt indimellem
 • Analytisk sans med blik for både det overordnede og de vigtigste detaljer
 • En samlende og anerkendende personaleleder, som kan skabe fælles retning og samhørighed og har blik for de forskellige faggruppers styrker og kompetencer
 • Åben og kommunikerende både i ledelsesstil og arbejdsform
 • Positiv indstilling, så ting lykkes og gode løsninger findes.
Kontakt oplysninger og ansøgning

Ønsker du at vide mere om stillingen og/eller rekrutteringsprocessen kan du læse mere i job-og personprofilen.

Se link:Job-og personprofil - Afdelingsleder for Finans, Løn og Indkøb

Du er også meget velkommen til at kontakte Stabschef Lars Budolfsen på 27 13 25 98

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Ansøgningsfristen er den 7. januar 2024, og vi modtager din ansøgning og dit CV via vores hjemmeside.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse som afdelingsleder på overenskomsten med en indplacering som chefkonsulent.

Lønnen forhandles efter kvalifikationer.

Syddjurs Kommune har to administrationshuse, som er placeret i henholdsvis Ebeltoft og Hornslet. Den primære arbejdsadresse for stillingen er Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Tiltrædelse: 1. marts 2024.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. 

Du søger jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format). 

Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på www.syddjurs.dk/job

Syddjurs Kommune har ca. 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Syddjurs er en kommune i udvikling, og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Her er moderne forstadsmiljøer og levende (lands)byer med kort køretid i bil eller med Letbanen til Aarhus. Her er enestående natur, som både appellerer til seniorer, der indretter sig der, hvor strandene, udsigten og de grønne omgivelser er uovertrufne, og til familier, der eksperimenterer med nye og bæredygtige måder at leve på.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5953886

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet